ORACIÓN EN POLACO

En el siguiente enlace puede descargar

LA PODEROSA ORACIÓN DE INTERCESIÓN PARA ESTOS TIEMPOS

Poderosa Oración de Intercesión. POLACO

 

MODLITWA WSTAWIENNICZA NA TE CZASY

W historii naszego Kościoła Jezus, w swoim niezgłębionym Miłosierdziu, dał swoim wybranym duszom pewne Obietnice w celu ożywienia modlitwy poprzez niektóre Nabożeństwa.

Na przykład znane są „15 modlitw świętej Brygidy”, które czczą rany Chrystusa zadane podczas Jego męki. Powierzył również Św. Małgorzacie Marii Alacoque nabożeństwo do Najświętszego Serca, a później Św. Faustynie Kowalskiej, nalegając na ufność w Jego Miłosierdze.

Bóg przez cały czas szuka hojnych dusz gotowych wstawiać się swoją modlitwą do Niego za światem, aby Jego dzieci, które tworzą narody, rodziny, kościoły, rządy, posługi, projekty, kierowały swoją drogą, inspirowaną Miłością i Wolą Boga, Ojca całej ludzkości. Chodzi o to, aby wzbudzać Modlitwę Wstawienniczą, którą Bóg z miłością pobłogosławił i przypieczętował na trudne czasy, przez które ludzkość często przechodziła.

Dołącz z Wiarą i Zaufaniem, ponieważ kochający Ojciec zawsze słucha głosu swoich dzieci.